ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. l'informa que l'accés i ús del lloc web www.asesoria-iluro.com i tots els subdominis i directoris inclosos sota aquest, així com els serveis o continguts que a través d'ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota la titularitat d'ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal.

Per això, en cas de no estar d'acord amb aquest Avís, preguem no faci ús del Lloc web, ja que qualsevol ús que faci implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text. Per mitjà de l'acceptació d'aquest Avís legal, l'usuari manifesta:

– Que ha llegit, entén i comprèn el que s'exposa.

– Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

1. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que s'estableix per l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de Juliol, es faciliten a continuació les següents dades d'informació general d'aquest lloc web:

Titular: ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L.

Domicili social: C/Ronda Prim 62, 08302, Mataró

C.I.F.: B61675096

E-mail: administracion@asesoria-iluro.com

Telèfon: 937987912

2. CONDICIONS GENERALS D'ÚS

L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús (d'ara endavant, Condicions) és regular l'accés i ús del Lloc web.

ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en el Lloc web o l'accés a aquests.

ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. no es fa responsable dels Links a altres pàgines d'Internet de tercers i la seva existència no implica que ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. accepti els seus continguts i serveis. Els Llocs web de tercers, no estan controlats ni coberts pel present Avís Legal.

L'Usuari assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s'estén a:

– L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme a el que s'estableix en la llei, la moral, l'ordre públic i en aquest Avís legal. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l'ordenament jurídic aplicable.

ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació.

L'Usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions.

Aquest Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents d'Espanya. ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l'Usuari resideix o té el seu domicili en un altre lloc i decideix navegar en el Lloc web el farà sota la seva pròpia responsabilitat.

3. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. no garantiza la continuidad, disponibilidad y utilidad del Sitio Web, ni de los Contenidos o Servicios.ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. hará todo lo posible por el buen funcionamiento del Sitio Web, sin embargo, no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a este Sitio Web no vaya a ser ininterrumpido o que esté libre de error.

En cap cas ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i l'ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial del Sitio Web, así como de los elementos contenidos en el mismo (a título enunciativo y no exhaustivo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos, marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.). Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L.

5. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. es reserva el dret de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i Continguts, o per l'incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l'Usuari i ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l'aplicació d'aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.