Respectant el que s'estableix en la legislació vigent ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. es compromet a adoptar les tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS?

Titular: ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L.

Domicili social: C/Ronda Prim 62, 08302, Mataró

C.I.F.: B61675096

E-mail: administracion@asesoria-iluro.com

Telèfon: 937987912

2. AMB QUINA FINALITAT S'UTILITZEN LES DADES PERSONALS?

Les dades personals d'Usuari d'aquest Lloc web es tractaran per a les següents finalitats:

– Atendre sol·licituds d'informació i/o consultes efectuades per l'Usuari mitjançant el formulari de contacte del Lloc web o un altre mitjà de contacte de l'empresa.

– Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable de clients i/o proveïdors. L'usuari sap i accepta que la participació en les activitats proposades i/o la descàrrega dels continguts gratuïts oferts en el Lloc web estan obligatòriament condicionades a la plena acceptació inicial de tota la finalitat abans indicada. En cas de no acceptar tal condició, l'Usuari ha d'abstenir-se de participar en les activitats proposades i/o descarregar els continguts gratuïts oferts en el Lloc web.

3. QUANT TEMPS CONSERVA ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. LES DADES PERSONALS?

Les dades personals que ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d'informació, es conservaran mentre que no se sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat.

4. BASE DE LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

La base jurídica per a dur a terme els tractaments de dades especificades en l'apartat anterior, és el consentiment de l'interessat.

5. AMB QUINS DESTINATARIS ES COMPARTIRAN LES DADES PERSONALS?

ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. no compartirà mai les dades personals amb tercers, aquestes romandran exclusivament en aquesta empresa. S'informa que ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. pot facilitar dades personals a organismes de l'Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos que ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. rebi un requeriment legal per part d'aquestes Autoritats o en els casos que actuant de bona fe, es consideri que tal acció és raonablement necessària per a complir amb un procés judicial; per a contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per a protegir els drets de ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. o els seus clients i el públic en general.

6. QUINS SÓN ELS DRETS DE L'USUARI?

El Usuario puede ejercer ante ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, S.L. sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. De igual modo, en los tratamientos de los datos del Usuario cuya legitimación se base en el consentimiento dado por el Usuario, éste tiene el derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Para el ejercicio de tales derechos el usuario puede enviar su solicitud a la dirección de correo electrónico a administracion@asesoria-iluro.com. En todo caso, el Usuario tiene derecho a presentar una reclamación ante la correspondiente autoridad de control si lo estima oportuno.